پایان نامه روانشناسی-تاثیرات تنش

پزشکان هنگام تشریح بیماری کنونی بیمار خود عملکرد پیش بیماری مطرح می کنند. در اصل عملکرد پیش بیماری این پرسش را مطرح می کند که : مراجع قبل از بروز بیماری یا وقوع حادثه چگونه بوده است؟ توصیه می کنیم که ازریابیتان از مراجع را صرف نظر از مشکلات کنونی او با بررسی عملکرد پیش بیماری او انجام دهید. برای مثال به سادگی تغییرات جسمانی مراجع خود را یادداشت کنید. مراجعین معمولا چنین تغییراتی را گزارش می دهند:
– تغییر در خواب
– تغییر در وزن و خوراک
– تغییر در عملکرد شناختی (حافظه و عملکردهای اجرایی )
– تغییر در رفتار و میل جنسی
– تغییر در فعالیت های جسمانی و ورزش
– تغییر در رفتارهای خطرپذیری مانند مصرف دارو یا دخانیات
ارزیابی هریک از این محدوده های عملکردی به تفصیل در فصل قبل بحث شد. هرچند که تغییرات قابل توجه در هریک از این موارد بالا به شما هشدار می دهند که به دنبال حادثه یا محرک تنش زای جدیدی در زندگی فرد بگردید.
در حین گوش سپردن به مراجع خود در هنگامی که این تغییرات جسمانی را توضیح می دهند ممکن است گیج کننده باشند مشاور باید مشخص کند که کدام یک از این تغییرات جسمانی علائمی از دیگر اختلالات هستند و یا تغییراتی مستقل هستند. به علاوه آنها ممکن است علائم اختلالات جسمانی و ورای حوضه ی مشاور باشند. برای مثال آسیب به سر اغلب هم باعث تغییرات جسمی و هم تغییرات روان شناختی می شود و مراجعان ممکن است در تشخیص منشا ناراحتی های خود ناتوان باشند. ما در فصل ۶ در بخش همبودی این موضوع را مجددا بحث می کنیم. گرچه اغلب روابط دقیق بین تغییرات جسمانی و سایر مشکلات چندان واضح نیست. توصیه می کنیم که اگرمطمئن نیستید مراجع خود را نزد پزشک بفرستید. این کار ممکن است در روابط شما در آینده مفید باشد و مراجع سوالات ویژه و نگرانی های شما را بشناسد.

کلمات کلیدی : پایان نامه روانشناسیپروپوزال روانشناسی

پایان نامه روانشناسی-تاثیرات تنش

پایان نامه روانشناسی-تاثیرات تنش