پایان نامه روانشناسی-شناسایی محرک های تنش زا در روانشناسی

علاوه بر دقت به علائمی که می توانند به تشخیص روانشناسی بالینی بیانجامند. پیشنهاد می کنیم که به محرک های تنش¬زا همان گونه که مراجعان بازگو می کنند توجه کنید. آنها را به همان ترتیب که می شنوید فهرست کنید. بهتر است در نهایت آنها را برای مراجع طبقه بندی کنید. برای مثال می توانید محرک های تنش زا را با توجه را راه کنترل آنها طبقه بندی کنید. چه چیزی می تواند تنش را در مراجع کنترل کند؟ (ورزش، جست و جوی حمایت خانواده، کسب اطلاع بیشتر در مورد مشکل). چه چیزی قابل تغییر نیست (تعویق مرگ همسر از دست دادن شغل)؟ شما می توانید آنها را بر اساس حاد یا مزمن بودن نیز طبقه بندی کنید.
ابزارهای خودسنجی نیز می توانند به مراجعان در شناسائی محرک های تنش زا از نظر روانشناسی کمک کند. سه مقیاس ممکن وجود دارد. شامل مقیاس تنش ادراک شده( PSS; Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983)، زمینه یابی تجربه ی زندگی ( LES; Sarason, Johnson, & Siegel, 1978)، و جدول تجربیات اخیر (Holmes & Rahe, 1967). این مقیاس ها شامل اقلامی مانند تغییر در تعداد دفعات گرد آمدن اعضای خانواده در کنار هم، تغییرات بزرگ در شرایط زندگی( ساختن خانه ی جدید، تغییر نقشه، فرسوده شدن خانه یا همسایه)
ابزارهای خودسنجی تنها حوادث را شناسائی می کنند و نه سبک مقابله ی مراجع یا پاسخ رفتاری او به حوادث را. همچنین این ابزارها ضعف های معمول ابزارهای خودسنجی را دارند مانند بستگی به صحت یادآوری مراجع از حادثه اما در عین حال قابلیت هایی نیز دارند: به سادگی قابل تهیه اند، به راحتی نمره گذاری می شوند و کم خرج اند. بنابراین نقطه شروع خوبی برای مصاحبه ی بالینی هستند.

انواع مختلف تنش در روانشناسی

متون مربوط به اضطراب تفاوت هایی میان اضطراب طبیعی (تولد یک کودک) و اضطراب فاجع بار حاد (تجاوز) قائل می شوند. به علاوه این متون تاثیر محرک های تنش زای محیطی مانند فقر، جنگ، بلایای طبیعی و مهاجرت اجباری را می سنجند. در اغلب موارد مراجعان با چالش هایی از هر سه نوع درگیرند.

اعضای خانواده با محرک های تنش زای طبیعی رشدی مانند ازدواج، پدر یا مادر شدن و یا بازنشستگی نیز روبرو هستند. خانواده ها ممکن است در قبول اینکه با چنین گذرهایی مضطرب شده اند اکراه داشته باشند زیرا احساس می کنند که «هر کسی چنین چیزهایی را تجربه می کند». یکی از راههایی که می توانید از طریق آن به مراجع خود کمک کنید این است که آنها از تاثیر چنین وقایعی آگاه کنید. برای مثال همه ی والدین خستگی مفرط و تغییرات جسمانی را در زمان ازدواج و هنگامی که کودک متولد می شود به خاطر می آورند. حتی هنگامی که خانواده ها به تغییرات روی خوش نشان می دهند تاثیر عمیقی بر روابط خانوادگی خواهد گذاشت.

پایان نامه روانشناسی-شناسایی محرک های تنش زا در روانشناسی

پایان نامه روانشناسی-شناسایی محرک های تنش زا در روانشناسی