پایان نامه گرایش های مختلف علوم تربیتی

مشاوره پایان نامه علوم تربیتی-پایان نامه گرایش های مختلف علوم تربیتی

مشاوره پایان نامه علوم تربیتی و طریقه انجام پایان نامه گرایش های مختلف علوم تربیتی

گرایش های زیاد رشته علوم تربیتی باعث شده تا انجام پایان نامه برای هر یک از این گرایش های علوم تربیتی به صورت کار مشاوره مجزا انجام گیرد. نوشتن پروپوزال و پایان نامه رشته علوم تربیتی و گرایش های علوم تربیتی مانند برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش تطبیقی، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش و پرورش استثنایی، روانشناسی تربیتی، آموزش بزرگسالان، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش باید به هدف ارائه مقاله در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی انجام گیرد. به همین جهت پروسه انجام پایان نامه باید از انتخاب موضوع برای پایان نامه علوم تربیتی جدی گرفته شود.

مشاوره پایان نامه علوم تربیتی-پایان نامه گرایش های مختلف علوم تربیتی

مشاوره پایان نامه علوم تربیتی-پایان نامه گرایش های مختلف علوم تربیتی

دغدغه های انجام پایان نامه علوم تربیتی

دغدغه های انجام پایان نامه علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی)

برای خیلی از کشورهای دنیا کار تحقیقاتی در زمینه علوم تربیتی به مسائل جامعه برمی گردد . انتخاب موضوع و انجام پروپوزال و پایان نامه در اینگونه موارد از همین موضوعات روز گرفته می شود . مثلا به موارد تربیتی زیر دقت کنید :

در هنگ کنگ، کار هدایت و مشاوره در مدارس تحت تأثیر بسیاری از تغییرات قرار گرفته است. درمسیر روند جهانی،  در هنگ کنگ یک رویکرد پیشگیرانه برای رهنمود از سال ۱۹۸۶ (وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ، ۲۰۰۱) به تصویب رسید. در راهنمای “کار ارشاد در مدارس متوسطه – راهنمای پیشنهادی برای مدیران و معلمان” رسمی، وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ، دستورالعملی برای معلمان راهنمایی که کارکنان تمام وقت آموزش و پرورش هستند، ارائه شده است و راهنمایی هایی برای دانش آموزان در مدرسه علاوه بر وظایف آموزشی آنها فراهم شده است. در این سند همچنین بر ​​اهمیت یک روش همکاری کار تیمی، برای فراهم آوردن راهنمایی های دانش آموزی بحث شده است. این زمینه برای یک روش کلی راهنمایی در مدرسه ، که در ۱۹۹۰s با توصیه ی گزارش کمیسیون آموزش و پرورش NO.4 (کمیسیون آموزش و پرورش هنگ کنگ، ۱۹۹۰) به اجرا گذاشته شد. این رویکرد با مشارکت همه ی کارکنان مدرسه برای ایجاد یک محیط مراقبتی و دعوت از دانش آموزان برای رشد و تحقق بخشیدن به پتانسیل های خود که برای توسعه کل شخصیت فرد است (کمیسیون آموزش و پرورش هنگ کنگ، ۱۹۹۰). روش کلی مدرسه که در ادامه توضیح داده خواهد شد و طریق دستورالعمل های پس از آن و منابع ارائه شده توسط دولت ترویج داده می شود.(وزارت هنگ کنگ آموزش و پرورش، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱).

در سال ۲۰۰۲، دولت رویکرد کلی مدرسه برای تشویق به خدمات رهنمودی جامع دانش آموزی را گسترده تر کرده است و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. این مسئله به این معنی است که مدارس مجبورند که زیر سیستم های مختلف خود را ادغام کنند و تمام کارکنان نیاز به کار مشارکتی  در مدارس و با پدر و مادر و جامعه بزرگ تر دارند که این امر برای کمک به دانش آموزان به منظور دستیابی به توسعه ی همه جانبه و عمر طولانی آموزش، می باشد (اداره آموزش و پرورش هنگ کنگ، ۲۰۱۲).

دولت وارد عمل شده است تا منابع خدماتی رهنمود جامع دانش آموزان را در سال های اخیر، ترویج کند و گسترش ببخشد. این شامل بهبود رهنمودهای پرسنل در مدارس ابتدایی است که از سال ۲۰۰۶شروع شده و ارائه خدمات بالارتبه ی راهنمایی دانش آموز به مدارس ابتدایی از سال ۲۰۱۲ به بعد انجام گرفت. (وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ، ۲۰۱۲).

از آنجا که همه معلمان در رهنمود دانش آموزان و مشاوره در مدرسه با درجات مختلفی درگیر هستند، یک نیاز قطعی و مهم برای آموزش و راهنمایی مشاوره برای همه معلمان وجود دارد. برخی از معلمان راهنما در واقع خواستار آموزش برای همه معلمان هستند. آنها حتی در این فکر هستند که آن یک “نیاز اساسی یک معلم” است.(یوئن، ۲۰۰۲، p.175). با این حال، یک جستجو در متون در مورد نیازهای آموزشی معلمان در راهنمایی و مشاوره، کمبود پژوهشها را  در این موضوع نشان داد. اکثر مطالعات بر روی موضوعات محیطی تمرکز کرده اند مانند شرایط و نحوه آموزش برای رهنمود  پرسنل (مک کارتی، ۲۰۰۱)، و یا نیازهای آموزشی حرفه ای برای رهنمود پرسنل (پاتون و بارتون، ۱۹۹۷؛ پاتن، ۲۰۰۰).

در برابر این پیش زمینه، مطالعه حاضر به دنبال بررسی سوالات زیر می باشد:

آیا معلمان متوجه نیاز به آموزش در انجام مسئولیت رهنمودی و مشاوره ای در مدرسه هستند؟

اگر آنها این نیاز را درک کرده اند ، نیازهای آموزشی آنها به طور خاص چه مواردی هستند؟

آیا آنها هر گونه مسائل شخصی  را درک کرده اند که ممکن است درنقش رهنمودی و مشاوره  ای مانع باشد؟

آیا آنها هر گونه نقاط قوت شخصی و یا منابعی که که ممکن است نقش راهنمایی و مشاوره آنها را تسهیل، درک کرده اند؟

ایده گرفتن از این موارد برای کارهای تحقیقاتی دانشگاهی و انجام و مشاوره پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی می تواند بر کاربردی بودن مطالب بیفزاید. در این زمینه استاد راهنما و مشاور می توانند به دانشجو در انتخاب موضوع بسیار کمک کنند .

دغدغه های انجام پایان نامه علوم تربیتی

دغدغه های انجام پایان نامه علوم تربیتی