۱ – چگونه پایان نامه مدیریت بازرگانی و مالی را انجام دهیم؟ آیا شدنی است؟

برای پاسخ به سوالات بالا باید چند مرحله ای طی شود. برای اینکه طرح جامعی از تحقیقات دانشگاهی را بتوانیم انجام دهیم، باید مطالعه کافی در زمینه روش تحقیق و مطالب مرتبط با آن داشته باشیم. امروزه دروس تئوری نمی توانند کاربرد زیادی برای انجام اینگونه طرح های تحقیقاتی داشته باشند و باید شخص تجربه عملی کسب کند.

۱-۱- انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت

شاید انتخاب موضوع وقت کمی از دانشجو بگیرد ولی بسیار مهم است. . برای بسیاری از موضوعات باید عملی بودن و تکراری نبودن بررسی شود. مثلا کسی که می خواهد در مورد سازمان های مجازی و بهره وری اهرمی تحقیق کند باید مطالب زیادی در مورد ان مطالعه کند. به مثال زیر توجه کنید:

سازمان های مجازی بدین مفهوم هستند که رویکردهای اجتماعی، اقتصادی ، مهندسی و اطلاعاتی مختلفی را می دانند و بدون شک سازمان های آینده هستند. تحلیل روابط میان رفتار شهروندی سازمانی و سازمان مجازی ممکن است نشان دهنده جهت گیری های جدید عملیاتی باشد تا فعالیت هایش را بهینه کند. اعضای تیم های مجازی اکثر زمان ها بسیار دور از یکدیگر قرار گرفته اند. کاری که باید در کنار هم از طریق شبکه رایانه ای انجام گیرد، علارغم شایستگی تخصصی که حوزه ها  باید داشته باشند، نیازمند رفتار شهروندی سازمانی رقابتی نیز هست. از نقطه نظر ما، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمان مجازی که ویژگی خاصی دارد- عدم وجود مرکزیت- نداشتن یک چارت سازمانی، و عدم یکپارچگی سلسله مراتبی و یا عمودی است که بر اساس اعتماد متقابل شکل می گیرد.

۱-۲- مرحله اول: انجام پروپوزال مدیریت

برای اینکه بتوانیم شروع خوبی در پروپوزال نویسی در رشته های مدیریت مالی و بازرگتنی داشته باشیم باید بخش های مختلف تحقیقمان را بشناسیم. انجام پایان نامه مدیریت مالی و بازرگانی خوب در گرو چند نکته مهم است. مثلا در پروپوزال و بیان مسأله از موضوع بالا در مورد بهره وری اهرمی و سازمان های مجازی می توان مطالب زیر را آورد:

در دوره زمانی جهانی سازی اقتصادی جهانی و تثبیت جامعه اطلاعاتی ، توسعه اقتصاد جدید به نظر می رسید که پارادایم جدیدی باشد که توسعه اقتصادی آینده را به عهده دارد. سازمان مجازی از سازمان های صنعتی است و اقتصادی بر پایه دانش و عناصر حتمی از توسعه اقتصادی در یک کشور XXI دارد. امروزه، سازمان های مجازی پاسخی به رقابت شدید در بازارها هستند. میان توسعه سازمان های مجازی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط زیادی وجود دارد.

با در نظر گرفتن یک سازمان مجازی، اولین مطالعات مرتبط با این موضوع توسط هندی در ۱۹۹۴ و برد ۱۹۹۶ انجام گرفت. از نظر آنها، سازمان های مجازی مجموعه ای موقتی از کسب و کار هستند که در کنار هم قرار می گیرند و مهارتها و یا شایستگی های اصلی و منابع شان را به اشتراک می گذارند تا بهترین پاسخ را به شرایط کسب و کار دهند و سازمان هایشان توسط شبکه های رایانه ای اداره می شود. محققان مختلف تلاش کرده اند تا این مفاهیم را دوباره تعریف کنندهمانند رافانی ۲۰۰۱، که این کار را انجام داد ولی همه این تعاریف نشان دهنده ویژگی های خاصی بود که به طور خلاصه می شد: تقاطع مرزی، شاستگی های اصلی کلیدی، پراکندگی جغرافیایی، ماهیت مکمل شراکت، برابری مشارکت کنندگان، عدم وجود سلسله مراتب، عدم وجود چارت سازمانی، فقدان وضعیت قضایی، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، موقتی بودن و عدم ایجاد هیچ موجودیت قانونی جدید.

دو مفهوم نیز با توجه به ماهیت اثربخشی فعالیت اقتصادی بدست آمد. رفتار شهروندی سازمانی عاملی مهم برای رشد عملکرد اقتصادی سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی برای یک سازمان بدلیل سهم داشتن افراد در آن، مهم است تا بتوان رسیدن به عملکرد مطلوب را تعریف کرد. در همان زمان، سازمان مجازی یک فرهنگ سازمانی پیشرفته است چون مشارکت کنندگان در آن به سادگی حرکت می کنند تا به اهداف مطلوب شان دست پیدا کنند، ارزش های مشارکت کنندگان در خط عمل، تغییر و توسعه است. سازمان مجازی قادراست تا خودش را به سرعت با تقاضا/نیاز بازار وفق دهد و سهمی در رشد کارایی سازمانی داشته باشد. با داشتن همه اینها در کنار هم، ما در نظر می گیریم که می تواند تاثیر هم افزایی نیز وجود داشته باشد که موجب ظرفیت های بالای فعالیت اقتصادی شود ، بنابراین، در نهایت می توان به رشد کارایی اقتصادی چشمگیری رسید.

بنابراین وقتی ما با سازمانی سرو کار داریم که در آن اعضایش یکدیگر را فقط از طریق شبکه های رایانه ای و ارتباطی می شناسند، و باید برای رسیدن به اهدافشان بر سازمانی تمرکز کنند، که ماهیت مرکزی ندارد ،  رفتار شهروندی سازمانی بسیار با اهمیت می شود.

اعضای سازمان مجازی پایه و اساسی برای فرایند سازمانی هستند. عناصر رفتار شهروندی سازمانی بر سطح سرمایه انسانی در سازمان تاکید دارد.

اعضای احتمالی سازمان مجازی قبل از شروع پروژه ارزشیابی می شوند،  بر اساس عناصر رفتار شهروندی سازمانی، افراد ممکن است موجب کیفیت کل تیم شوند، بنابراین در نهایت می توان به رشد عملکرد در سازمان مجازی امیدوار بود.

سازمان مجازی و اعضایش رابطه دو طرفه ثابتی دارند، که کیفیتش عامل مهمی برای تکامل این دو عنصر است. سازمان مجازی درجه از سازگاری را دارد که بتواند با چالش های فزاینده موقتی روبرو شود و در اعضایش نیز ویژگی های رفتار مدنی دیده می شود. در همان زمان، سازمان مجازی ممکن است محیط حمایتگری برای توسعه رفتارهای شهروندی با ارزش داشته باشد که در ان عضایش می توانند شایستگی های مدنی فردی شان را اثبات کنند، شایستگی هایی که باید آنها را با خود وارد سازمان کنند. سازمان مجازی متشکل از افرادی است که کیفیت مناسبی از رفتارهای شهروندی سازمانی را دارند، و راهی برای ابراز مهارت های حرفه ای افراد سطح بالا و افزایش کارایی سازمانی و در نهایت رسیدن به اهداف در تمامی سطوح است.

ایجاد عملکرد در یک تیم مجازی چالش اصلی برای رهبری چنین سازمانی است. رهبر، مشوق یک پروژه است ، فردی است که از ابتدای یک پروژه و اهدافش وجود دارد. وی همچنین اعضای تیم سازمان مجازی را انتخاب می کند. رسیدن به هدف هایی که برای تیم مجازی در نظر گرفته شده است، به ویژگی های روانشناختی اعضا بستگی دارد و رفتار شهروندی سازمانی که از خود در تیم نشان می دهند. در این مفهوم، نویسنده در نظر می گیرد که مشوق سازمانی باید یک رویکرد بر اساس OCB را در بر داشته باشد با درجه ای که در آن اعضای تیم آینده ممکن است بدان پاسخ گویند و رفتارهای روانشناتی که در حین کار از اعضای تیم سر می زند.

۱-۳- نوشتن پایان نامه

خود طرح پیشنهادیه در انجام بهتر کار پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کمک بسیاری می کند. در بسیاری از رشته ها مانند بازرگانی و مالی مدیریت کردن زمان انجام هر فصل بسیار مهم است. مثلا در ادامه مثال بالا به مطلب زیر برای مقدمه کار پایان نامه توجه کنید:

تواضع با بلندهمتی و نگرش خیرخواهانه نشان داده می شود و می تواند با احترام متقابل میان همان اعضای گروه تعریف شود که از تعارضات مختلف میان روابط اعضای تیم مجازی جلوگیری می کند. تواضع میان اعضای تیم مجازی مهم ترین عنصر برای افزایش اعتماد در تیم است ، اعتمادی که عاملی حیاتی در سازمان مجازی است.

تایید سازمانی با عنوان واجدانی که اورگان بیان کرده است یا تبعیت عمومی که اسمیت آن را بیان کرده است و یا اطاعتی که گراهام و فیلد بیان می کنند رفتار شهروندی سازمانی است که کمتر مرتبط با سازمان مجازی است. مطالعه ما خاص سازمان مجازی است، یعنی سازمانی که در آن مافوق و زیر دست، چارت سازمانی ، قواعد و رویه ها وجود ندارد(کتابچه قواعد درونی، شرح شغلی و غیره). در یک سازمان معمولی، تایید سازمانی رفتاری است که قویا مناسب یک کارمند است. این امر منجر به رفتارهای در قالب چهارچوب(وظیفه فرد) می شود و فراتر از رعایت درخواست های شرح شغلی است. این رفتار شهروندی سازمانی قواعد، قوانین و رویه هایی را نشان می دهد که درونی شده اند.

تنها عنصری که مناسب اعضای تیم مجازی است به این حقیقت می پردازد که هر کدام از اعضای تیم در راستای وظایف فردی شان، رفتارهایی در قالب چهارچوب دارند.

با استفاده از رفتارهایی که به طور کلی منجر به رفتارهای داوطلبانه می شود، وقتی فردی با حجم سنگینی از کار روبرو می شود تلاش کند تا از مشکلات سازمانی اجتناب کرده و در غیاب سایر افراد کار و وظیفه را دنبال کند. بر کمک کردن به سایر افراد در مشکلات کاری تاکید کند حتی وقتی که به صراحت این کمک از وی خواسته نشده است. در سازمان های مجازی این عناصر رفتار شهروندی سازمانی ممکن است به ندرت به نظر آید که اساسا به دلیل درجه بالای تخصص اعضای سازمان مجازی است.

بر اساس همان چیزی که ما در بالا بدان اشاره کردیم، سعی می کنیم تا با تجربه نشان دهیم که چه رابطه ای میان عناصر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان مجازی وجود دارد. هدف از مثال ما بهینه سازی انتخاب شرکایی است که سازمان مجازی را با تحلیلی که از OCB دارند، شکل می دهند.

بدینگونه می توان گفت که انجام پایان نامه بازرگانی و مالی شدنی است فقط کمی مطالعه و کسب تجربه مورد نیاز می باشد. کارشناسان پژوهشگران شریف جامع ترین مرکز تخصصی پایان نامه های مدیریت منتظر شما هستند.

چگونه پایان نامه مدیریت بازرگانی و مالی را انجام دهیم ؟

چگونه پایان نامه مدیریت بازرگانی و مالی را انجام دهیم ؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *