حساسیت مشاوره پایان نامه در رشته تربیت بدنی

حساسیت مشاوره پایان نامه در رشته تربیت بدنی

حساسیت مشاوره پایان نامه در رشته تربیت بدنی

انجام پایان نامه در گرایش های مختلف تربیت بدنی مانند مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی باید با انتخاب صحیح موضوع پایان نامه همراه باشد. انتخاب موضوع پایان نامه در صورتی که در گرایش های مختلف پایان نامه تربیت بدنی انجام نگیرد، دانشجو را با مشکلات زیادی همراه می کند. مشاوره پروپوزال و مشاوره پایان نامه برای دانشجویان تربیت بدنی باید با ارائه راهنمایی های لازم و مفید برای دانشجویان همراه باشد. نوشتن پایان نامه تربیت بدنی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با انتخاب صحیح موضوع پایان نامه می تواند به نمره خوب و مقاله از پایان نامه ختم شود.
معمولا دانشجویان تربیت بدنی از موضوع پایان نامه مدیریتی استقبال می کنند ولی برخی دانشگاه ها برای انتخاب موضوع تربیت بدنی و گرایش های آن به جز برای گرایش پایان نامه مدیریت ورزشی، در سایر گرایش ها باید موضوعات کاربردی تر بوده و به گرایش مربوطه ربط داشته باشد، به همین جهت انتخاب موضوع پایان نامه تربیت بدنی بسیار حساس می باشد که با کسی که در مشاوره پایان نامه فعالیت دارد این مسئله حل و فصل می گردد.

حساسیت مشاوره پایان نامه در رشته تربیت بدنی

حساسیت مشاوره پایان نامه در رشته تربیت بدنی

انتخاب موضوع برای پایان نامه روانشناسی و روش انجام آن

برای پایان نامه های گرایش های مختلف روانشناسی، انتخاب موضوع پایان نامه خوب از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که موضوع خوب می تواند بسیاری از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای پایان نامه با آن درگیر هستند مانند نبودن منبع خوب برای موضوع پایان نامه روانشناسی و برخی مشکلات برای فصل بحث و نتیجه پیری را حل کند. پروپوزال های روانشناسی و پایان نامه آن در گرایش های روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانسنجی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی شخصیت باید طوری نوشته شود که دانشجو در انجام پایان نامه روانشناسی به مشکل برخورد نکند.
مثلا برای پایان نامه روانشناسی که دارای متغیر ارزیابی سلامت در بزرگسالان و تنش و چند متغیر دیگر است می باشد، مرور منابع به صورت کامل صورت می گیرد .

 

انتخاب موضوع برای پایان نامه روانشناسی

انتخاب موضوع برای پایان نامه روانشناسی

انتخاب موضوع پایان نامه – یکنواختی شغلی

یکنواختی شغلی موضوع نگرانی تحقیقات سراسر جهان است. تحقیقاتی صورت گرفته اند که مفهوم یکنواختی شغلی را توضیح داده، علل و منشا آن را شناسایی کرده و تاثیر آن را بر وضعیت کارمند و عملکرد سازمان می سنجند. برخی از این تحقیقات و یافته های آنها در زیر آورده شده اند.
کوچک سازی، مهندسی دوبارهف ادغام یا اعمال محدودیت و رقابت خارجی عوامل سازمانی هستند که باعث تخت ساختاری و یکنواختی شغلی می شوند. کوچک سازی یا لایه بندی برعکس بر بازماندگان سازمان ها تاثیر می گذارند. در مورد مکان سازمان بازسازی شده، معیارهای عملکردی جدید و در درسترس بودن فرصت های پیشرفت شغلی که باعث سندروم بازماندگان می شوند هنوز ابهاماتی وجود دارد. Felman and Weitz (1986) توانایی ها و مهارت های متناسب، نیاز پایین به تحرک شغلی و بی علاقگی به شغل را منشا یکنواختی شغلی شخصی می شناسد.
Bardwick (1988) روان شناس و مشاور مدیریت به ویژه در یکنواختی، بر این باور است که علت اصلی یکنواختی شغلی یا یکنواختی ساختاری رقابت فزاینده برای رسیدن به جایگاه های بالاتر و در مقابل رشد اقتصادی پایین است. با توجه ویژه به افزایش چشمگیر در آموزش و تحصیلات نیروی کار و کوچک شدن مدیریت که از پایان دهه ی ۱۹۹۰ تاکنون ادامه دارد. Bardwick (1988) عقیده دارد که اتاق ریاست سازمان تنها به یک درصد از کل کارمندان اختصاص دارد. در نتیجه یکنواختی اکنون بیش از آن گسترش یافته است که به عنوان مرحله ای طبیعی از پیشرفت شغلی تلقی شود و این روند همچنان ادامه دارد. بسته به منشا یا علت یکنواختی، نوع آن نیز متفاوت است. منشا سازمانی باعث یکنواختی سازمانی و محتوایی می شود و منشا های شخصی باعث یکنواختی شخصی می شوند.
رسیدن به وضعیت یکنواختی شغلی با تاثیر منفی بر کارمندان و سازمان ها رابطه دارد. به طور نمونه کارمندانی که از یکنواختی ساختار رنج می برند بیش از معمول غیبت می کنند و مافوق خود را کمتر راضی نگه می دارند، مشکلات سلامت بیشتری را تجربه می کنند، تنش بیشتری نشان می دهند، تمایل بیشتری برای تغییر شغل دارند و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کمتری نشان می دهند. مانند حالتی که کارمندان از یکنواختی شغلی شکایت می کنند آنها نیز رضایت و تعهد کمتری دارند.
Zarembea (1994) در یک مطالعه بر روی پست سلطنتی پادشاهی بریتانیا دریافته است که در این بیش همه مدیران از یکنواختی رنج می برند. کارمندان که دچار یکنواختی نیستند از شناسایی و دریافت راهنمایی های شغلی رضایت بالایی دارند. آنها به عضویت در پست سلطنتی افتخار کرده و نسبت به مدیران گرفتار یکنواختی، انگیزه ی درونی بالاتر و توانایی بیشتری برای پیشرفت در کار بدون کمک دارند.
یکنواختی شغلی پیش درآمد مهمی برای تغییر شغل است. Heilmann et al. (2008) مطالعه ای بر روی تاثیرات یکنواخی شغلی بر تغییر شغل کارمندان انجام داده است. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. از بین ۶۲۵ پرسش نامه در مجموع ۳۲۶ تای آنها تغییر شغل داشتند (۲/۵۲%). دو فرضیه برای توضیح این پدیده وجود دارد: اول اینکه یکنواختی شغلی رابطه ی مستقیم با تمایل به ترک سازمان دارد و دوم اینکه با کنترل متغیرهای مربوطه یکنواختی شغلی تا میزان مشخصی افزایش می یابد و فراتر از آن توسط رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جست و جوی کار مربوط به تمایل به تغییر شغل.
یکنواختی شغلی با استفاده از روش های تجربی و غیرتجربی اندازه گیری شده است. یکنواختی شغلی اندازه گیری شده با روش های غیرتجربی با تمایل به ترک سازمان رابطه مستقیم دارد. به علاوه یکنواختی شغلی تغییر منحصر به فرد در تمایل به تغییر شغل را بعد از بررسی رضایت شغلی تمایل به تغییر شغل جست و جوی کار و چندین ویژگی آماری توضیح می دهد. اندازه گیری تجربی یکنواختی شغلی به تمایل به تغییر شغل ارتباط ندارد. به این معنی که تمایل کارمندان به ترک سازمان از ارزیابی عملی سازمان از نظر یکنواختی تاثیر نمی پذیرد. بنابراین یکنواختی شغلی درک روشن تری از تمایل به تغییر شغل فراهم می کند، فراتر از تمرکز روی رضایت، تعهد و تمایل به تغییر شغل.
واکنش به یکنواختی شغلی به شرایط و منابع در دسترس سازمان ها بستگی دارد. راه کارهای مدیریتی چندی توسط محققان پیشنهاد شده است. Feldman and Weitz (1988) چرخش شغلی، بارگذاری قائم، و طراحی مجدد سیاست های ترفیع و بهبود آموزش را پیشنهاد می کند. مشاوره، آموزش و توسعه، غنی سازی شغلی و حرکت های جانبی شغلی نیز برای مقابله با یکنواختی شغلی سراسری توصیه می شوند.
مشاوره به عنوان راهکاری مدیریتی برای کاهش ناکامی در میان کارمندان گرفتار یکنواختی استفاده می شود. Forster et al. (2004) تاثیر مشاوره بر روی یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل را بررسی می کند. این تحقیق وضعیت یکنواختی شغلی و راه های مقابله با آن را توضیح می دهد. داده های دریافتی از ۲۳۵ حسابدار خبره ی مدیریت کانادایی (CMAs) شاغل در سازمان های حسابداری غیر دولتی در اونتاریو، کانادا از افراد و سازمان های مختلف به دست آمده اند و شامل ویژگی های شغلی مثبت، نسبت رضایت شغلی، مشاوره شغلی، شاخص های یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل می باشند. فرض بر این گذاشته شده که مشاوره یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل را کاهش داده و نسبت های بالای رضایت شغلی و ویژگی های شغلی مثبت رتبه بندی یکنواخی شغلی کارمندان و تمایل به خروج از شرکت را کاهش خواهد داد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که رضایت شغلی و ویژگی های شغلی مثبت بعد از کنترل متغییر های فردی و سازمانی ویژگی های شغلی مثبت شامل نسبت رضایت شغلی و سن رابطه ی معکوس با گرایش های یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل دارند. تحلیل ها نشان می دهند که مشاوره شغلی به کاهش وضعیت یکنواختی شغلی CMA و تمایل به تغییر شغل کارمندان کمک می کند. انتظار می رود که این نتایج عملکرد کارمندان و سازمان ها را بهبود بخشد.
به هر جهت مطالعات راهکارهای مختلفی برای مقابله با یکنواختی شغلی ارائه داده و تاثیر این راهکارها را بر یکنواختی بررسی می کنند اما هنوز تحقیقاتی وجود ندارند که بتوانند بهترین و مناسب ترین راهکارها را برای مقابله با نوع خاصی از یکنواختی شغلی شناسایی کنند.

انتخاب موضوع پایان نامه - یکنواختی شغلی

انتخاب موضوع پایان نامه – یکنواختی شغلی

استخراج مقاله علمی،پژوهشی، ISI و ISC از پایان نامه و پروپوزال

 

نوشتن پایان نامه خوب و قابل قبول همراه با نمره خوب فقط با استخراج مقالات در سایت های داخلی و خارجی میسر می باشد. ارائه مقالات علمی و پژوهشی در داخل کشور باید با فرمت ژورنال و با رعایت کلیه موارد مقاله نویسی برای پذیرش همراه باشد. همچنین ارائه مقاله برای ژورنال های خارجی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهمیت استخراج و ارائه مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد و بخصوص برای پایان نامه دانشجویان دکتری بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. در صورتی که پایان نامه به صورت قوی کار شده و تمامی فصول آن با رعایت اصول پایان نامه نویسی همراه باشد و از منابع جدید استفاده شده و بار علمی آن بالا باشد، استخراج مقاله و ارائه آن برای سایت های معتبر راحت تر صورت می گیرد.

موسسه علمی و پژوهشی انتخاب اول تنها موسسه دارای ۵ سال متوالی رتبه برتر در کشور در جهت مشاوره پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری مفتخر است که کلیه کارها و پایان نامه های انجام شده در این موسسه به مقالات داخلی و خارجی ختم می شوند که بتوانند دانشجویان نمرات بسیار بالایی کسب کنند که برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه نشوند.

استخراج مقاله علمی،پژوهشی، ISI و ISC از پایان نامه و پروپوزال

اهمیت پروپوزال مدیریت و پایان نامه مدیریت خوب

نوشتن پروپوزال برای گرایش های مختلف مدیریت باید با دقت خاصی انجام گردد. تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف برای نوشتن پایان نامه مدیریت خوب در ابتدا به یک پروپوزال قوی نیازمند هستند. این پروپوزال می تواند بسیاری از مسیر انجام پایان نامه مدیریت را در گرایش های مختلف مشخص کند و در عین حال برای فصل اول پایان نامه هم مورد استفاده قرار بگیرد. طبیعتا دانشجویان برای نوشتن پروپوزالی قوی در گرایش های مختلف مدیریت باید مقالات متعدد را مطالعه کنند و این مقاله ها باید از سایت های معتبر داخلی و خارجی استخراج شده باشد.

بیشتر گرایش های مختلف رشته مدیریت مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت بحران، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت کارآفرینی می توانند از موضوعاتی استفاده کنند که از مولفه های مشترک و متغیرهای تا حدی مشابه استفاده می کنند. رشته هایی مانند مدیریت MBA و مدیریت اجرایی، مدیریت فناوری و مدیریت شهری و مدیریت جهانگردی هم از این قضیه مستثنی نمی باشند و موضوعات جدید برای پایان نامه برای آنها به خوبی موجود می باشد.

انتخاب موضوع خوب برای پایان نامه رشته مدیریت و به دنبال آن نوشتن یک پروپوزال جامع و کامل برای دانشجویان  کارشناسی ارشد مدیریت و دکتری مدیریت می تواند تضمین کنند نمره خوب برای پایان نامه باشد که برای ادامه تحصیل از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون نمره خوب پایان نامه که البته به سادگی به دست نمی آید نمی توان چندان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر امیدوار بود. البته ارائه و استخراج مقاله های داخلی و خارجی در سایت های معتبر هم می تواند در این کار به دانشجو بسیار کمک کند.

موسسه علمی پژوهشگران شریف تنها موسسه ای است که با داشتن ۵ سال متوالی رتبه برتر کشور در زمینه مشاوره پایان نامه و پروپوزال و عنوان موسسه نمونه کشور، دانشجویان را تا جلسه دفاع پایان نامه راهنمایی و مشاوره می نماید و از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی و مقالات ISI، ISC استخراج می کند. تمامی این مراحل زیر نظر اساتید مجرب اتفاق می افتد.

اهمیت پروپوزال مدیریت و پایان نامه مدیریت خوب

اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه

بسیاری از دانشجویان در انجام پایان نامه در رشته های مختلف مانند پایان نامه مدیریت و در گرایش های مختلف آن مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و یا مدیریت کارآفرینی و مدیریت بحران، پایان نامه علوم تربیتی و این چنین رشته ها به انتخاب موضوع پایان نامه آن اندازه ای که باید بها نمی دهند و همیشه انتخاب موضوع پایان نامه چندان برای آنها مهم به نظر نمی رسد و یا آنطور که برای خود پایان نامه یا پروپوزال بها می دهند و سعی می کنند به بهترین شکل بخش های مختلف آن انجام شود، در انتخاب موضوع کمی سهل انگاری بیشتری برای دانشجویان بخصوص در سطح پایان نامه کارشناسی ارشد انجام می گیرد و در مورد انتخاب موضوع برای پایان نامه دانشجویان دکتری شاید عملکرد بهتری دارند و این شاید کمی هم به خاطر سخت گیری و حساسیت بیشتر برای تز دکتری باشد.

بسیاری از دانشجویان در ابتدای انتخاب موضوع متغیرهای مختلف را از تحقیق های انجام شده در رشته شان گرفته و آنها را کمی جابجا کرده و به عنوان موضوع ارائه می کنند، بی آنکه بدانند در مورد آن موضوع خاص پایه نظری وجود دارد یا نه، همین که موضوع پایان نامه جدید باشد برایشان کفایت می کند که این نمی تواند درست باشد.

برای انتخاب موضوع جهت پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری هم می توان به پیشنهادات مطالعات آتی تزهای دیگر مراجعه کرد و یا اینکه بر اساس علاقه دانشجویان از مقالات خوب خارجی که از سایت های معتبر و قابل قبول بدست می آید، مقالات جدید و به روز را استخراج کرده و از عدم تکرار آن در داخل کشور اطمینان حاصل کرده و آن را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و یا موضوع پایان نامه دکتری انتخاب کرد.

بعد از انتخاب و ارائه موضوع پایان نامه حتما باید از سایت های ایران داک و سیکا عدم تکرار موضوع گرفته شده و موضوع دانشجو ثبت گردد. این کار برای آگاهی سایر دانشجویانی که بعدا به انتخاب موضوع می پردازند هم اهمیت دارد.

موسسه علمی پژوهشگران شریف که به عنوان موسسه برتر مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه در سطح کشور شناخته شده است با داشتن اساتید دانشگاهی در رشته های مختلف در ارائه موضوعات جدید به دانشجو یاری می رساند تا گام اول انجام پایان نامه به خوبی و محکم برداشته شود تا دانشجویان در ادامه راه با مشکل برخورد نکنند.

اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه

مزایای مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

همه اهداف اساتید در دانشگاه های مختلف کشود و خود دانشجویانی که در رشته های مختلف مانند روانشناسی، مدیریت، حسابداری، زبان انگلیسی، حقوق، کشاورزی و سایر رشته ها در مقاطع بالا به تحصیل مشغول هستند این است که با دادن پایان نامه خوب اثری ماندگار از خود بر جای بگذارند تا از نتایج آن بتوان در موارد علمی و عملی در سطح جامعه برای رفع مشکل یا توسعه رشته های علمی استفاده کرد. بنابراین باید کیفیت این اثر علمی از همه نظر درخور توجه باشد و در این زمینه مشاوره پایان نامه توسط اساتید و موسسات معتبر علمی و پژوهشی اثرگذار می باشد.

مشاوره در هر سطحی می تواند انجام شود و حتما نباید کل پایان نامه توسط فرد دیگری نوشته و تجویل داده شود، بلکه این روند با یادگیری دانشجویان از تک تک بخش های پایان نامه همراه خواهد بود. فقط در این صورت می باشد که دانشجویان می توانند از جلسه دفاع سربلند بیرون بیایند و نمرات خوبی کسب کنند. کار مشاوره برای انتخاب موضوع پایان نامه و حتی پروپوزال هم می تواند انجام گردد، چرا که یکی از بخش های مهم برای انجام پایان نامه و مشاوره آن می باشد.

برخی از دانشجویان می خواهند که علاوه بر مشاوره گرفتن خود نیز در انجام پایان نامه دخالت داشته و از مراحل آن آگاه شوند که این بسیار خوب و مهم می باشد. دانشجویانی که بدون آگاهی از روند پایان نامه و نوشتن آن کار آماده و یکجا تحویل می گیرند شاید بعدها در جلسه دفاع به مشکل بخورند. بنابراین جلسات آموزشی در اینجا مطرح می شود که حتما باید برای دانشجو برای مراحل و فصول مختلف پایان نامه در هنگام مشاوره گذاشته شود.

آنهایی می توانند از مشاوره پایان نامه استفاده بیشتری ببرند و برنده خواهند بود که روش انجام آن را هم تا حدودی یاد بگیرند و بر قسمت های مختلف پروپوزال و پایان نامه خود آگاهی کافی داشته باشند. در این صورت دانشجو می تواند اطمینان داشته باشد که دفاع خوبی از پایان نامه داشته و در مقابل سوالات احتمالی اساتید داور سکوت نخواهد کرد.

مزایای مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مزایای مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال خوب لازمه پایان نامه خوب

همیشه در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موضوع نوشتن پروپوزال برای پایان نامه کمی دست کم گرفته می شود . شاید یکی از علت های آن کوتاه بودن فرم های پروپوزال و انتخاب سریع موضوع و نوشتن پروپوزالی که اگر نقصی هم داشته باشد قرار بر این می شود که بعدا در هنگام نوشتن پایان نامه برطرف شده و اشکال گیری شود، در حالیکه انجام پایان نامه موفق به نوشتن پروپوزال قوی وابسته است. اگر استاد راهنما یا مشاور پایان نامه اهمیت انجام پروپوزال خوب را در همه رشته ها مانند پروپوزال مدیریت یا پروپوزال روانشناسی به دانشجویان پوشزد گند، در آن هنگام پایان نامه مدیریت و یا پایان نامه روانشناسی که از دل آن پروپوزال بیرون می آید بسیار قوی خواهد بود.

دانشجویان باید دقت داشته باشند که هیچگاه نواقص انجام پروپوزال را به موقع انجام پایان نامه موکول نکنند و در همان زمان تکمیل پروپوزال تمامی موارد را واضح و شفاف بیاورند. اگر دانشجویی مثلا در هنگام نوشتن پروپوزال مدیریت آموزشی پرسشنامه های مربوطه را مشخص نکند و یا نمونه آماری و جامعه آماری مربوطه را بیان نکند شاید بعد از تصویب موضوع پایان نامه و گذشت زمان به مشکلاتی بخورد که برگشت برایش ممکن نباشد.

در برخی رشته ها مانند پروپوزال فناوری اطلاعات دانشجویی که نتواند روش و مدل استفاده در پروپوزال را مثلا در گرایش تجارت الکترونیک معلوم کند و نوشتن مدل را به موقع تکمیل و انجام پایان نامه واگذار کند، حتما به مشکلاتی در آینده برخورد می کند. بنابراین با مشاوره پایان نامه در رشته های مختلف مانند پایان نامه مدیریت، پایان نامه حسابداری، پایان نامه کارآفرینی، پایان نامه زبان، پایان نامه روانشناسی، پایان نامه فناوری اطلاعات، دانشجویان می توانند اهمیت پروپوزال خوب را درک کرده و از برخی اشتباهات و مبهم کاری دوری کنند.

در هنگام نوشتن پروپوزال برخی قسمت ها مانند مرور منابع پیشین و مدل مفهومی و فرضیه و سوال ها اهمیت خاصی دارد. همچنین نوشتن ابزارهای مورد نیاز و تعیین این ابزارها و متناسب بودن آن برای موضوع و جامعه آماری هم باید مشخص گردد. برای پروپوزال روانشناسی پرسشنامه ها اهمیت خاصی دارد تا بتوانیم در هنگام انجام پایان نامه روانشناسی در دو گرایش بالینی و عمومی موفق عمل کنیم.

برای بیشتر گرایش های پایان نامه مدیریت، نوشتن پروپوزال می تواند تمامی راه را مشخص سازد. در گرایشی مانند مدیریت اجرایی، نوشتن پروپوزال مفهوم خاصی داشته و کلیت کار را معلوم می سازد. در گرایشی مانند ام بی ای (پایان نامه مدیریت MBA)، کار انجام پروپوزال باید کاملا جدی گرفته شود.

 

پروپوزال خوب لازمه پایان نامه خوب

پروپوزال خوب لازمه پایان نامه خوب

مشاوره پایان نامه برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

چگونه مشاوره پایان نامه صحیح را برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنیم؟

دغدغه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان یک مسئله جدی و چالش برانگیز بوده و فکر آنها را در هنگام انجام پایان نامه بسیار درگیر می کند. به همین منظور مشاوره پایان نامه می تواند تا حد زیادی به کمک دانشجویان آمده تا پایان نامه کارشناسی ارشد و یا پایان نامه دکتری خود را با همکاری مشاور پایان نامه و دریافت راهنمایی های لازم در بخش های مختلف پایان نامه ادامه دهند و پایان نامه خود را به سرانجام برسانند. مشاوره پایان نامه باید توسط اساتید مجرب همان رشته و کسانی که تبحر کافی در نوشتن پروپوزال و پایان نامه در رشته های مختلف همپون پایان نامه مدیریت، پایان نامه روانشناسی، پایان نامه فناوری اطلاعات، پایان نامه کارآفرینی، پایان نامه حقوق، پایان نامه کشاورزی، پایان نامه علوم تربیتی در گرایش های مختلف مانند مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و یا تحقیقات آموزشی و تکنولوژی آموزشی دارند، انجام گیرد.
اصول صحیح نوشتن پایان نامه در فصول مختلف آن می تواند برای دانشجو بسیار مهم باشد و کسی که مشاوره پایان نامه را بر عهده می گیرد برای انجام فصول مختلف پایان نامه و نوشتن پایان نامه توسط دانشجو باید راهنمایی های لازم در مورد آن را به دانشجویان ارائه دهد و کلیه بایدها و نبایدهای انجام پایان نامه را به دانشجویان برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری متذکر شود. در ابتدا باید مشاور پایان نامه برای انتخاب موضوع پایان نامه به دانشجویان کمک کنند تا بعد از ارائه موضوع پایان نامه و تأیید موضوع پایان نامه توسط دانشگاه و گروه مربوطه، پروپوزال نوشته شود. انجام پروپوزال برای دانشجویان سختی خودش را دارد. نوشتن پروپوزال درست می تواند از کار پایان نامه بسیار کم کند. مشاوره پروپوزال توسط استاد مربوطه باید همراه با آموزش پروپوزال نویسی همراه باشد تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با روش نوشتن پروپوزال و انجام پروپوزال آگاهی پیدا کنند.
در برخی از رشته ها مانند پایان نامه علوم تربیتی، با داشتن گرایشی همچون مدیریت آموزشی و یا آموزش و پرورش پیش دبستانی، نوشتن پایان نامه و پروپوزال و مشاوره آنها باید با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد. در این رشته ، گرایش هایی همچون تکنولوژی آموزشی ، آموزش و پرورش استثنایی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی می توانند موضوعاتی با متغیرهای نزدیک دریافت کنند.
بنابراین مشاوره پایان نامه و پروپوزال بوسیله استاد مربوطه و انجام پایان نامه توسط دانشجو باید با هماهنگی خاصی انجام گیرد و بخش های نوشته شده از پروپوزال و پایان نامه به رویت استاد مربوطه رسیده باشد. بیشتر مشکلات دانشجویان در هنگام شروع کار پایان نامه می باشد و حتی نمی توانند موضوع پایان نامه را به خوبی انتخاب کنند و وسوای زیادی در مورد آن به خرج می دهند. انتخاب موضوع پایان نامه توسط مشاور و با درک زمینه های مورد علاقه دانشجویان به کار انجام پایان نامه سرعت بخشیده و می تواند نوشتن پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را تسهیل سازد. بهره گیری صحیح از افرادی که در مشاوره پروپوزال و پایان نامه مشغول هستند می تواند در ارتقای نمره دانشجویان برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری مفید بوده و مقاله علمی و پژوهشی داخلی و یا مقاله ISI و ISC از پایان نامه خود استخراج کنند.

مشاوره پایان نامه برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره پایان نامه برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری